Wydawca

Ministerstwo Finansów i Europy Kraju Związkowego Brandenburgia
Heinrich-Mann-Allee 107, budynek 10
14473 Potsdam
telefon: +49(0)331 866-0
fax: +49(0)331 866-6888
e-mail: poststelle@mdfe.brandenburg.de

Podmiot odpowiedzialny

Ministerstwo Finansów i Europy Kraju Związkowego Brandenburgia
Dział kontaktu z mediami
Ingo Decker
Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Potsdam
telefon: +49(0)331 866-6007
fax: +49(0)331 866-6888
e-mail: pressestelle@mdfe.brandenburg.de

Wyłączenie odpowiedzialności

Treści niniejszej strony są wyszukiwane i implementowane z największą dbałością. Mimo starannego sprawdzania nie można jednak przejąć odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność tych stron. Podani wyżej oferenci nie są odpowiedzialni w szczególności za ewentualne szkody lub konsekwencje, które powstaną w wyniku bezpośredniego lub pośredniego wykorzystania oferowanych treści.

Oferenci jako oferujący treści odpowiadają za te z nich, które zgodnie z prawem ogólnym udostępniają do wykorzystania jako własne. Od nich należy odróżnić odniesienia do źródeł („linki zewnętrzne”) przekierowujących do treści udostępnianych przez innych oferentów. Obce treści nie pochodzą od oferentów, ani oferenci nie mają możliwości wpływania na treści stron osób trzecich. Treści obcych stron, do których oferenci odsyłają za pomocą linków, nie odzwierciedlają opinii oferentów, lecz służą jedynie informacji i zobrazowaniu zależności. Oferenci nie odpowiadają za obce treści, do których odsyła się jedynie w podanym wyżej rozumieniu. Odpowiedzialność leży wyłącznie po stronie oferenta treści.

Prawo autorskie

Wszystkie treści publikowane na tej stronie internetowej (teksty, grafiki, zdjęcia, plany itd.) podlegają prawu autorskiemu. Każde wykorzystanie niedopuszczone ustawą o prawie autorskim wymaga wcześniejszej, pisemnej zgody uprawnionego. Dotyczy to w szczególności opracowywania, tłumaczenia, powielania, zapisywania, przetwarzania względnie odtwarzania treści w bazach danych lub innych mediach elektronicznych i systemach.

Źródła obrazów

Wykorzystujemy zdjęcia i grafiki należące do:

Juliana Stähle’a,

Anity Back (www.anitaback.de),

Johanny Bergmann (www.johannabergmann.de).