Jakie są perspektywy po ukończeniu nauki zawodu?

Po pomyślnym ukończeniu nauki zawodu możliwe jest przejęcie absolwenta, tzn. zatrudnienie na okres próbny na stanowisku urzędnika państwowego w służbie średniego stopnia. Absolwent może być zatrudniony w urzędzie skarbowym jako:

  • pracownik działu ustalania wymiaru podatku. Praca polega na samodzielnej kontroli prostych deklaracji podatkowych, ustalaniu podstawy podatku oraz określaniu wysokości podatków do zapłaty lub zwrotu;
  • pracownik działu ściągania podatków, w którym uje się całym przepływem płatności urzędu skarbowego, a niezapłacone podatki ściągane są w trybie egzekucyjnym;
  • komornik skarbowy, w kontroli przedsiębiorstw oraz kontroli podatku od wynagrodzeń w służbach zewnętrznych.