Jakie są perspektywy po ukończeniu studiów dualnych?

Po pomyślnym ukończeniu studiów możliwe jest zatrudnienie na okres próbny na stanowisku urzędnika państwowego w służbach wyższego stopnia. W administracji podatkowej wyższego stopnia absolwent jest zatrudniony w obszarze zarządzania średniego stopnia. Pracy zawodowej towarzyszą wykwalifikowane kursy doskonalenia zawodowego.

  • Jako referent samodzielnie i na własną odpowiedzialność kierujesz jednostką ds. wymiaru lub ściągania podatku i wraz ze swoimi pracownikami koordynujesz opracowywanie przypadków podatkowych. W wymiarze podatku ustalasz podatki w obszarach m.in. podatku dochodowego, podatku VAT i podatku od działalności gospodarczej. W zakresie ściągania podatków zarządzaniu podlega cały przepływ płatności danego urzędu skarbowego. Niezapłacone podatki są ściągane w trybie egzekucji.
  • W technicznym urzędzie skarbowym w pracy zespołowej opracowujesz m.in. specjalistyczne aplikacje IT dla administracji podatkowej.
  • W jednostce ds. środków zaskarżania rozpatrujesz skargi i zażalenia obywateli oraz przygotowujesz pisma potrzebne w postępowaniach.
  • Po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia zawodowego przed absolwentem otwiera się możliwość pracy w służbach zewnętrznych, np. kontrola przedsiębiorstw lub egzekucja podatków.