Zainteresowani?

Zgłoszenie się na studia w Wyższej Szkole Finansów lub na naukę w zawodzie w Szkole Finansów jest możliwe wyłącznie za pomocą formularza online. Formularz ten jest aktywowany w okresie składania wniosków na kurs lub szkolenie rozpoczynającym się jesienią następnego roku. Okres składania wniosków trwa regularnie od lipca do listopada.

W trakcie rekrutacji online będą wymagane różne dokumenty (CV, świadectwa itd.) w formacie PDF.

Na stronie Centrum Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego znajdziesz dalsze informacje na temat procesu rekrutacji.

Kontakt

Pytania dotyczące podwójnego badania, szkolenia i procesu selekcji odpowiedzą:

pan Lange – telefon: (0 33 75) 6 72-236,
pani Franzke – telefon: (0 33 75) 6 72-239.

E-Mail: ausbildung@fhf.brandenburg.de

W tym momencie znajdziesz tylko od Lipca do listopada link do formularza zgłoszeniowego.