Zainteresowani?

Zgłoszenie się na studia w Wyższej Szkole Finansów lub na naukę w zawodzie w Szkole Finansów jest możliwe wyłącznie za pomocą formularza online. Ten formularz jest dostępny w okresie rekrutacji, od 1 sierpnia do 21 listopada 2018 Wydłużono do 2 grudnia rozpoczęcia studiów bądź nauki zawodu jesienią następnego roku.

W trakcie rekrutacji online będą wymagane różne dokumenty (CV, świadectwa itd.) w formacie PDF.

Na stronie Centrum Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego znajdziesz dalsze informacje na temat procesu rekrutacji.

Kontakt

Pytania dotyczące podwójnego badania, szkolenia i procesu selekcji odpowiedzą:

pan Lange – telefon: (0 33 75) 6 72-236,
pani Franzke – telefon: (0 33 75) 6 72-239.

W tym miejscu znajdziesz tylko w miesiącach od sierpnia do listopada link do formularza zgłoszeniowego.