Czego oczekujemy?

Warunki zatrudnienia

Do codziennych obowiązków należy praca z tekstami niemieckich ustaw i zastosowanie prawa podatkowego w praktyce. Do tego niezbędna jest dobra znajomość języka niemieckiego, zmysł matematyczny oraz zacięcie do pracy przy komputerze. Praca polega również na bezpośrednim kontakcie z interesentami i umiejętności zrozumiałego i cierpliwego objaśniania im procedur urzędowych.

Stąd obowiązują następujące warunki zatrudnienia:

  • świadectwo ukończenia gimnazjum lub uznane za równoważne świadectwo z dobrymi ocenami (średnia 3,0 i więcej);
  • obywatelstwo niemieckie lub jednego z państw członkowskich UE;
  • Maksymalny limit wiekowy w momencie rekrutacji: w zasadzie 39 lat;
  • Wymagana podstawowa znajomość języka angielskiego;
  • Znajomość języka polskiego jest pożądana;
  • W przypadku zagranicznych kandydatów wymagana jest znajomość języka niemieckiego na poziomie języka porównywalnym z C1 lub wyższym.