Czego oczekujemy?

Warunki zatrudnienia

a codzienną pracę składa się praktyczne stosowanie prawa podatkowego, w szczególności przy podatkowej ocenie najróżniejszych stanów rzeczy, oraz podejmowanie decyzji w kwestiach problematycznych pod względem prawnym. W tym celu niezbędne jest podstawowe zrozumienie zależności gospodarczych i społecznych.

Poza tym musisz dobrze planować i strukturyzować swoją pracę, wykorzystując nowoczesne techniki informacyjne. Równie ważna umiejętność sprawnego wyrażania się ustnie i pisemnie.

Stąd obowiązują następujące warunki zatrudnienia:

  • przynajmniej świadectwo dojrzałości średniej szkoły ogólnokształcącej lub technicznej lub uznane za równoważne świadectwo z dobrymi ocenami (średnia 3,0 i więcej);
  • obywatelstwo niemieckie lub jednego z państw członkowskich UE;
  • Maksymalny limit wiekowy w momencie rekrutacji: w zasadzie 39 lat;
  • Wymagana podstawowa znajomość języka angielskiego;
  • Znajomość języka polskiego jest pożądana;
  • W przypadku zagranicznych kandydatów wymagana jest znajomość języka niemieckiego na poziomie języka porównywalnym z C1 lub wyższym.