Sprachwechsler

Pokieruj swoją perspektywą | Szansa zatrudnienia w charakterze dyplomowanego ekonomisty finansowego

Jakie są perspektywy pracy w urzędzie skarbowym w kraju związkowym Brandenburgia dla absolwenta studiów na kierunku dyplomowanego ekonomisty finansowego?

Jeśli rozważasz rozpoczęcie studiów na kierunku dyplomowanego ekonomisty finansowego celem podjęcia pracy w tym zawodzie, z pewnością zadajesz sobie pytanie, jaką pracę możesz otrzymać po pomyślnym ukończeniu studiów.

W rzeczywistości możliwości zatrudnienia są liczne i różnorodne. Ale to nie wszystko: To, co dla wielu absolwentów kierunku dyplomowanego ekonomisty finansowego rozpoczęło się od zainteresowania zagadnieniami z zakresu prawa i polityki finansowej, przekształciło się obecnie w przyjazną rodzinie i urozmaiconą pracę, która otwiera interesujące perspektywy do dalszego rozwoju.

Mann mit Brille und blauem Hemd sitzt an seinem Arbeitsplatz und schaut konzentiert auf den Computermonitor.

Zadania dyplomowanego ekonomisty finansowego

Jako dyplomowany ekonomista finansowy będziesz sprawdzał dochody i sytuację majątkową obywateli Brandenburgii oraz zlokalizowanych tu przedsiębiorstw na podstawie ich deklaracji podatkowych. Aby następnie ustalić wysokość podatku zgodnie z przepisami prawa. W ramach pracy w służbach zewnętrznych będziesz uczestniczył w kontrolach podatkowych przedsiębiorstw i egzekucjach podatkowych. Ponadto w swojej codziennej pracy będziesz komunikować się z mieszkańcami Brandenburgii i indywidualnie rozpatrywał ich zapytania i wnioski. Do Twoich stałych zadań należeć będzie również produktywna wymiana z doradcami podatkowymi lub biegłymi rewidentami finansowymi.

Perspektywy na przyszłość dla dyplomowanego ekonomisty finansowego

Oprócz pracy w urzędzie skarbowym w biurze i w terenie, przed dyplomowanymi ekonomistami finansowymi, posiadającymi odpowiednie predyspozycje i zdolności, otwierają się również inne interesujące perspektywy. Jeśli posiadasz umiejętności pedagogiczne i dydaktyczne, możesz na przykład uczyć w Wyższej Szkole Zawodowej Finansów lub w Krajowej Szkole Finansów w Königs Wusterhausen. Ponadto wiele stanowisk kierowniczych w urzędach skarbowych jest obsadzanych, po uzyskaniu wewnętrznej kwalifikacji, przez absolwentów studiów na kierunku dyplomowanego ekonomisty finansowego.