Sprachwechsler

Studia dualne na kierunku dyplomowany ekonomista finansowy

Studia dualne na kierunku dyplomowany ekonomista finansowy są studiami prawnymi z zakresu praktycznego stosowania prawa podatkowego i przygotowują do pracy w urzędach skarbowych w obszarze zarządzania wyższego stopnia. Praktyki, które odbywają się w urzędzie skarbowym, uczą stosowania podstaw prawa podatkowego oraz zasad odpowiedniego postępowania administracyjnego wobec obywateli. Jest to zróżnicowany, kompleksowy i zorientowany na praktykę kierunek studiów.

Z pewnością ekscytujące jest prowadzenie dochodzeń podatkowych w jednostce ds. egzekucji podatkowych, ale równie ważna jest praca na przykład w jednostce ds. środków zaskarżenia, gdzie wykonuje się czynności podobne do tych wykonywanych przez sędziów.

Jak w każdym urzędzie administracyjnym, także w urzędzie skarbowym rozpatruje się podania i wnioski zarówno obywateli, jak i przedsiębiorstw. Wnioski trafiają do urzędu skarbowego w formie deklaracji podatkowych, w których obywatele wyjaśniają różne transakcje gospodarcze w postaci liczb i danych. Zadaniem urzędników podatkowych jest sprawdzenie, czy deklaracje te są zgodne z przepisami podatkowymi. Po przeprowadzeniu kontroli obliczana jest wysokość należnego podatku, a decyzja podatkowa o wymiarze podatku przekazywana jest podatnikowi. Brzmi to dość prosto, ale w rzeczywistości istnieje wiele różnych podatków, a to prowadzi do tego, że urząd skarbowy jest podzielony na tyle samo wydziałów, w których odbywają się różne czynności administracyjne w zależności od rodzaju podatku i procedury podatkowej.

Charakterystyka studiów

Rekrutacja

od września do listopada w roku poprzedzającym rozpoczęcie studiów

Rozpoczęcie studiów

do 1 września

Czas trwania studiów

sześć semestrów

Rodzaj zatrudnienia

Urzędnik państwowy, umowa na czas określony

Wynagrodzenie

ok. 1.420 euro

Zdobyte wykształcenie

Dyplomowany ekonomista finansowy

Struktura studiów

3-letnie studia dualne, w tym łącznie 15 miesięcy praktyk w urzędzie skarbowym

Przebieg studiów

  • Theorie in der Fachhochschule

    21 Monate

  • Praxis im Finanzamt

    15 Monate

Studienablauf vom ersten bis zum 4 Jahr jeweils von Januar bis Dezember

Wyższa Szkoła Zawodowa Finansów

Wyższa Szkoła Zawodowa Finansów w Königs Wusterhausen jest uczelnią wyższą, do której można łatwo dojechać zarówno komunikacją miejską, jak i samochodem. Studenci uczą się w małych grupach seminaryjnych w nowoczesnym budynku z salami wykładowymi oraz, w razie potrzeby, w filii w Wildau. Bezpłatnie dostępna jest biblioteka specjalistyczna, e-biblioteka oraz bazy danych specjalistycznych. Ofertę uzupełnia stołówka, kampus oraz bogata oferta możliwości spędzania wolnego czasu. 

Warunki przyjęcia

  • przynajmniej świadectwo dojrzałości średniej szkoły ogólnokształcącej lub technicznej lub równoważne świadectwo ukończenia kształcenia z oceną dobrą (średnia 3,4 lub wyższa)
  • obywatelstwo niemieckie lub jednego z państw członkowskich UE
  • maksymalny limit wiekowy w momencie rekrutacji wynosi zasadniczo 39 lat
  • w przypadku kandydatów z zagranicy wymagana jest znajomość języka niemieckiego na poziomie porównywalnym z C1 lub wyższym

Perspektywy pracy dla dyplomowanego ekonomisty finansowego

W administracji podatkowej absolwent może zostać zatrudniony w obszarze zarządzania wyższego stopnia. Do pierwszych obowiązków należy zazwyczaj praca w charakterze referenta w jednostce ds. wymiaru lub ścigania podatku. Dalsze etapy kariery mogą obejmować pracę jako referent w urzędzie skarbowym dla osób prawnych lub w organie oceniającym albo w charakterze rewidenta podatkowego. Przy odpowiednim doświadczeniu zawodowym możliwe jest również objęcie stanowisk kierowniczych. Niezależnie od zakresu obowiązków pracownicy mogą korzystać z przyjaznych dla rodziny warunków zatrudnienia oferowanych przez urzędy skarbowe Brandenburgii.