Sprachwechsler

Studia dualne na kierunku technik finansowy

Dyplomowani technicy finansowi wykonują różnorodne zadania w urzędach skarbowych. Kształcenie zawodowe ma charakter prawny, jest zróżnicowane i kompleksowe.

Podczas kształcenia zawodowego szczególną uwagę zwraca się na praktyczny aspekt nauczanych treści. Dlatego nacisk kładzie się na procedury administracyjne w urzędach skarbowych, wprowadzenie do informatycznych procedur podatkowych oraz gruntowne wprowadzenie do stosowania przepisów podatkowych. Wiedza teoretyczna zdobyta w Krajowej Szkole Finansów (niem. Landesfinanzschule) jest pogłębiana podczas regularnych praktyk w urzędach skarbowych poprzez pracę nad rzeczywistymi procesami administracyjnymi i pod nadzorem instruktorów.

Jak w każdym urzędzie administracyjnym, urząd skarbowy rozpatruje również podania i wnioski obywateli. Wnioski trafiają do urzędu skarbowego w formie deklaracji podatkowych, w których obywatele wyjaśniają różne transakcje gospodarcze w postaci liczb i danych. Zadaniem urzędników podatkowych jest przede wszystkim sprawdzenie, czy deklaracje te są zgodne z przepisami podatkowymi. Technicy finansowi dokonują tego sprawdzenia głównie na własną odpowiedzialność w ramach pracy indywidualnej, ale wspierają również dyplomowanych ekonomistów finansowych w prowadzeniu bardziej złożonych spraw podatkowych i organizują procesy administracyjne w przydzielonej im jednostce administracyjnej.

Charakterystyka kształcenia dualnego

Rekrutacja

od września do listopada w roku poprzedzającym rozpoczęcie kształcenia

Czas trwania studiów

do 15 sierpnia

Czas trwania studiów

dwa lata

Rodzaj zatrudnienia

Urzędnik państwowy, umowa na czas określony

Wynagrodzenie

ok. 1.360 euro

Zdobyte wykształcenie

Technik finansowy

Struktura kształcenia dualnego

2-letnie studia dualne, w tym łącznie 16 miesięcy praktyk w urzędzie skarbowym

Proces szkolenia dualnego

  • Theorie in der Landesfinanzschule

    9 Monate

  • Praxis im Finanzamt

    16 Monate

Ablauf der Ausbildung vom ersten bis zum dritten Jahr jeweils von Januar bis Dezember

Krajowa Szkoła Finansów

Krajowa Szkoła Finansów (niem. Landesfinanzschule) w Königs Wusterhausen jest instytucją edukacyjną, do której można łatwo dojechać zarówno komunikacją miejską, jak i samochodem. Uczniowie uczą się na zajęciach w nowoczesnym budynku w salach wykładowych lub seminaryjnych. Bezpłatnie dostępna jest biblioteka specjalistyczna, e-biblioteka oraz bazy danych specjalistycznych. Ofertę uzupełnia stołówka, kampus oraz bogata oferta możliwości spędzania wolnego czasu. 

Warunki przyjęcia

  • przynajmniej świadectwo ukończenia szkoły średniej lub równoważne świadectwo ukończenia kształcenia
  • obywatelstwo niemieckie lub jednego z państw członkowskich UE
  • maksymalny limit wiekowy w momencie rekrutacji wynosi zasadniczo 39 lat
  • w przypadku kandydatów z zagranicy wymagana jest znajomość języka niemieckiego na poziomie C1

Perspektywy pracy dla technika finansowego

W administracji podatkowej absolwent może zostać zatrudniony w obszarze zarządzania średniego stopnia. Do pierwszych obowiązków należy zazwyczaj praca w jednostce ds. wymiaru lub ścigania podatku. Dalsze etapy kariery mogą obejmować pracę w urzędzie skarbowym dla osób prawnych lub w organie oceniającym. W przypadku zdobycia odpowiedniego doświadczenia zawodowego możliwe jest zatrudnienie w charakterze rewidenta podatkowego. Niezależnie od tego, jaką drogę obiorą nasi pracownicy, wszyscy oni postrzegają urzędy skarbowe w Brandenburgii jako pracodawcę, który wspiera pracowników w pogodzeniu życia rodzinnego i zawodowego.

Fotos: Headerbild: iStock.com/people-images; Artikelbild: MdFE/Anita Back; Landesfinanzschule-Fotos: MdFE/Julian Staehle